Tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT huyện Ngọc Hồi năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/5/2021, ông Nguyễn Chí Tường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện vừa ký ban hành Kế hoạch số 1623/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi năm 2021.

Theo đó, tổng nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021 là 44 người, trong đó:

Giáo viên Mầm non hạng III, (Mã số V.07.02.26): 20 chỉ tiêu

Giáo viên Tiểu học hạng III, (Mã số V.07.03.29): 15 chỉ tiêu, cụ thể gồm: 13 chỉ tiêu giáo viên tiểu học đa môn; 02 chỉ tiêu giáo viên Tiếng Anh.

Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, (Mã số V.07.04.32): 08 chỉ tiêu, cụ thể gồm: 01 chỉ tiêu giáo viên Vật lý; 03 chỉ tiêu giáo dục thể chất; 01 chỉ tiêu giáo viên Hóa học; 01 chỉ tiêu giáo viên Toán; 01 chỉ tiêu giáo viên Tiếng Anh và 01 chỉ tiêu giáo viên Địa lý.

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III, (Mã số V.09.02.07): 01 chỉ tiêu.

(có Bảng nhu cầu tuyển dụng cụ thể xem ở cuối bài)

Tổng số nhu cầu tuyển dụng đối với vị trí là người DTTS: 09 chỉ tiêu, trong đó: Giáo viên mầm non 07 chỉ tiêu người DTTS; Giáo viên tiểu học 01 chỉ tiêu là người DTTS và Giáo viên THCS 01 chỉ tiêu là người DTTS.

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Tuổi đời từ đủ 18 trở lên; Có phiếu đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ được giao; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định của pháp luật.

Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; Đối với người đang công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyển thì phải được sự nhất trí bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn chung người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện cụ thể sau:

Đối với giáo viên mầm non: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

Đối với giáo viên tiểu học:

– Giáo viên tiểu học đa môn: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

– Giáo viên tiếng Anh: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên tiếng Anh hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đối với giáo viên THCS:

– Giáo viên dạy môn Vật lý: Có bằng cử nhân sư phạm chuyên ngành Vật lý trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Vật lý và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Giáo viên dạy môn Toán: Có bằng cử nhân sư phạm chuyên ngành Toán trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Toán và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Giáo viên dạy môn Địa lý: Có bằng cử nhân sư phạm chuyên ngành Địa lý trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Địa lý và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Giáo viên dạy môn tiếng Anh: Có bằng cử nhân sư phạm chuyên ngành tiếng Anh trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Giáo viên dạy môn Giáo dục thể chất: Có bằng cử nhân sư phạm chuyên ngành Giáo dục thể chất trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Giáo dục thể chất và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Giáo viên dạy môn Hóa học: Có bằng cử nhân sư phạm chuyên ngành Hóa học trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Hóa học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đối với giáo viên giáo dục nghề nghiệp:

– Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm trở lên chuyên ngành phù hợp với ngành, nghề giảng dạy (theo phụ lục kèm theo).

– Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ sư phạm quy định tại khoản 1 Điều 35 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên.

Tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi năm 2021 được tuyển dụng thông qua hình thức thi tuyển, thực hiện theo 2 vòng được quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Vòng 1: Kiểm tra kiến thức chung

Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy

Nội dung thi gồm 03 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi Tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút;

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Các thí sinh có kết quả đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi quy định tại điểm b, vòng 1 thì tiếp tục tham gia vòng 2, cụ thể như sau:

– Hình thức thi: Phỏng vấn

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển

– Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị)

– Thang điểm: 100 điểm

Phiếu đăng ký dự thi tuyển

Mỗi thí sinh dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành  kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (Phòng Nội vụ) hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử của UBND huyện.

Chế độ ưu tiên

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển viên chức thực hiện theo Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 (các thí sinh tham dự thi tuyển tuyển chỉ cần nộp một loại giấy chứng nhận ưu tiên được tính cộng điểm ưu tiên cao nhất).

Xác định người trúng tuyển được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định tại Khoản 2, Mục V Kế hoạch này cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b, khoản 1, Mục VI Kế hoạch này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển

– Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản 2, Mục V Kế hoạch này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 01/7/2021, UBND huyện thông báo công khai trên Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện, trên trang thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện về: Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm; Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc thi tuyển; Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của cá nhân, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng  ký  dự tuyển; Hình  thức,  nội  dung  thi  tuyển;  thời  gian  và địa điểm  thi tuyển.

Từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 01/7/2021, Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu chính.

Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 13/7/2021: Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1

Từ ngày 14/7/2021 đến ngày 16/7/2021: Tổ chức thi vòng 1

Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 20/7/2021: Thông báo kết quả thi vòng 1

Từ ngày 20/7/2021 đến ngày 06/8/2021: Nhận phúc khảo và tổ chức phúc khảo. (nhận đơn phúc khảo trong vòng 30 ngày)

Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 10/8/2021: Thông báo và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự vòng 2

Từ ngày 11/8/2021 đến ngày 13/8/2021: Tổ chức thi vòng 2

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức: Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 25/8/2021, thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của huyện và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Địa điểm thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Phòng Nội vụ huyện Ngọc Hồi.

Địa điểm thi tuyển: Tổ chức tại Trụ sở tiếp công dân, Khu hành chính huyện (Đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Mức thu phí của người dự tuyển để phục vụ công tác thi tuyển: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cấp (nếu có).

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.