Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND huyện vừa có Thông báo chính thức về việc tuyển dụng viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2017, theo đó nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo cho năm học 2017-2018 là 20 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

– Bậc Mầm non: Giáo viên 05 chỉ tiêu;

– Bậc Tiểu học: Giáo viên 08 chỉ tiêu (Giáo viên Tiểu học đa môn 01, Giáo viên Anh Văn 02, Giáo viên Thể dục 04, Giáo viên Âm nhạc 01);

– Bậc THCS: Giáo viên 07 chỉ tiêu (Giáo viên Văn 02, Giáo viên Thể dục 01,Giáo viên Địa 01, Giáo viên Toán 01, Giáo viên tiếng Anh 01, Giáo viên Sinh 01).

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phân xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vi sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012;

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan     có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuạt sang tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Giấy  chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Mỗi thí sinh dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ; 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh thẻ (4 x 6).

* Lưu ý:

– Các loại giấy tờ trên phải đầy đủ, sạch sẽ, không tẩy xóa và đựng trong bì hồ sơ, hô sơ thí sinh dự tuyển không trả lại; không tiếp nhận hồ sơ không đầy đủ các giấy tờ nêu trên, có tẩy xóa, không ghi đầy đủ thông tin theo quy định;

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một vị trí dự tuyển; Hồ sơ dự tuyển phải do thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển nộp, khi nộp phải ký nhận, không nhận hồ sơ nộp qua trung gian;            ’

– Mẫu hồ sơ dự tuyển: Phát hành tại Phòng Nội vụ huyện Ngọc Hồi.

Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 06/12/2017 đến ngày 03/01/2018.

Địa điểm nộp hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trong giờ hành chính tại Phòng Nội vụ huyện Ngọc Hồi (Thôn 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi).

Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đồng/người dự tuyển.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển (xét tuyển kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển; Kiểm tra, sát hoạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển).

Thời gian và địa điểm xét tuyển: Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ có thông báo đến từng thí sinh (gửi giấy báo về cho thí sinh và đăng trên cổng thông tin điện tử huyện Ngọc Hồi).

Hình thức sát hạch, thực hành đối với dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo là Sát hạch năng lực chuyên môn thông qua thực hành giảng dạy (Thực hành giảng dạy 01 tiết trên lớp theo nội dung dự tuyển).

Chi tiết mời xem Tại đây!

Hoặc tải về Thông báo tuyển dụng Tại đây và Kế hoạch tuyển dụng  Tại đây (Trường hợp không xem được Văn bản Online vui lòng nhấn phím F5 để tải lại trang).

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.