Video Clip hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại

Lượt xem:

Đọc bài viết

Video và nội dung tin nhắn kèm theo được Sở Giáo dục và Đào tạo gửi qua hòm thư điện tử nội bộ:

“Trước tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh này khi học sinh, sinh viên đi học trở lại, ngày 13/02/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 406/BGDĐT-GDTC yêu cầu 63 tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 180/MT-VP.

Các nội dung bao gồm các hướng dẫn thực hiện tại nhà trước khi đến trường, tại trường và công tác khử khuẩn tại nhà trường. Những hướng dẫn này dành cho cha mẹ học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, cán bộ công nhân viên và nhà trường.
Gửi các đơn vị Video Clip hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại của Bộ Y tế (Clip được lấy từ Cổng thông tin điện tử của Bộ)”
I

Video Clip hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Xem nội dung công văn số 406/BGDĐT-GDTC và Công văn số 180/MT-VP:Phòng GDĐT Ngọc Hồi.