Cấp phép dạy thêm cấp Trung học cơ sở trong nhà trường

Lượt xem:

Đọc bài viết

Cấp phép dạy thêm cấp Trung học cơ sở trong nhà trường có thời gian giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng GDĐT  tiếp nhận và trả kết quả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy phép. Thực hiện theo trình tự như sau:

Download (DOC, 12KB)

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.