QT-11/GD&DT: Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường

Lượt xem:

Đọc bài viết

Quy trình Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường .

Mã hiệu: QT-11/GD&DT

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 24/12/2019.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.