QT-09/GD&DT: Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Quy trình Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Mã hiệu: QT-09/GD&DT

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 24/12/2019.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.