72 học sinh giỏi được khen thưởng trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện năm học 2017-2018 được tổ chức vào ngày 06 tháng 12 năm 2017.

Dự kỳ thi có 155 thí sinh đến từ 08 trường THCS trên địa bàn tham gia dự thi các môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh.

Kết quả có 71 thí sinh có điểm thi cao nhất (chiếm 46,1% tổng số thí sinh đăng ký dự thi) được Trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo ký Quyết định khen thưởng. Cụ thể như sau:

Môn Vật lý: 09 em; Môn Toán: 05 em; Môn tiếng Anh: 07 em; Môn Sinh học: 10 em; Môn Ngữ Văn: 09 em; Môn Lịch sử: 10 em; Môn Hóa học: 12 em và Môn Địa lý: 09 em.

Mời xem chi tiết:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.