Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng thành tích năm học 2016-2017 đối với ngành giáo dục và đào tạo huyện Ngọc Hồi.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định khen thưởng thành tích năm học 2016-2017 đối với ngành giáo dục và đào tạo huyện Ngọc Hồi.

Theo đó, tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 06 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2016-2017 và tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 05 cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

Tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

1. Trường THCS Lý Tự Trọng;

2. Trường THCS Bờ Y;

3. Trường Mầm non Sơn Ca;

4. Trường Tiểu học Số 2 Thị trấn Plei Kần;

5. Trường Tiểu học Đắk Xú;

6. Trường Mầm non Hoa Hồng.

Tập thể được tặng Bằng khen: Trường Mầm non Sơn Ca

Cá nhân được tặng bằng khen

1. Bà Nguyễn Thị Nghĩa – Giáo viên Trường Mầm non Đắk Xú

2. Bà Châu Thị Mơ – Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi;

3. Bà Bùi Thị Nhi – Giáo viên Trường Tiểu học Số 2 Thị trấn Plei Kần;

4. Bà Trần Thị Chiên – Giáo viên Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Plei Kần;

5. Bà Nguyễn Thị Kim Huệ – Giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi