Bài học 10 (DXKN01): Tạo khảo sát trực tuyến

Bài học 10 (DXKN01): Tạo khảo sát trực tuyến

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông...
Bài học 9 (DXKN01): Tạo và xử lý bảng tính (tiếp)

Bài học 9 (DXKN01): Tạo và xử lý bảng tính (tiếp)

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông...
Bài học 8 (DXKN01): Chỉnh sửa hình ảnh, tệp âm thanh, video bằng các công cụ, ứng dụng. Tạo và xử lý bảng tính

Bài học 8 (DXKN01): Chỉnh sửa hình ảnh, tệp âm thanh, video bằng các công cụ, ứng dụng. Tạo và xử lý bảng tính

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông...
Bài học 7 (DXKN01): Tạo và xử lý văn bản. Tạo và thực hiện trình chiếu phục vụ hoạt động thuyết trình, trình bày

Bài học 7 (DXKN01): Tạo và xử lý văn bản. Tạo và thực hiện trình chiếu phục vụ hoạt động thuyết trình, trình bày

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông...
Bài học 6 (DXKN01): Một số phần mềm, ứng dụng hỗ trợ giáo dục trực tuyến (tiếp)

Bài học 6 (DXKN01): Một số phần mềm, ứng dụng hỗ trợ giáo dục trực tuyến (tiếp)

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông...
Bài học 5 (DXKN01): Một số phần mềm, ứng dụng hỗ trợ giáo dục trực tuyến

Bài học 5 (DXKN01): Một số phần mềm, ứng dụng hỗ trợ giáo dục trực tuyến

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông...
Bài học 4 (DXKN01): Những lợi ích của việc học tập trên môi trường số và các kỹ năng cần thiết phục vụ học tập trên môi trường số; Các thiết bị, công cụ, phần mềm học tập trực tuyến

Bài học 4 (DXKN01): Những lợi ích của việc học tập trên môi trường số và các kỹ năng cần thiết phục vụ học tập trên môi trường số; Các thiết bị, công cụ, phần mềm học tập trực tuyến

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông...
Bài học 3 (DXKN01): Kỹ năng đánh giá dữ liệu, thông tin và các nội dung số. Kỹ năng lưu trữ, sắp xếp, quản lý, chia sẻ và sao lưu dữ liệu trên thiết bị hoặc trong đám mây

Bài học 3 (DXKN01): Kỹ năng đánh giá dữ liệu, thông tin và các nội dung số. Kỹ năng lưu trữ, sắp xếp, quản lý, chia sẻ và sao lưu dữ liệu trên thiết bị hoặc trong đám mây

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông...
Bài học 2 (DXKN01): Kỹ năng sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm kiếm thông tin (tiếp)

Bài học 2 (DXKN01): Kỹ năng sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm kiếm thông tin (tiếp)

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông...
Bài học 1 (DXKN01): Kỹ năng sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm kiếm thông tin

Bài học 1 (DXKN01): Kỹ năng sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm kiếm thông tin

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông...
Lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt trong việc thanh toán học phí và một số khoản thu khác trong cơ sở giáo dục

Lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt trong việc thanh toán học phí và một số khoản thu khác trong cơ sở giáo dục

Lượt xem:

Trong xã hội hiện đại và phát triển ngày nay, việc tiêu dùng bằng tiền mặt đã nảy sinh nhiều bất cập như: bất tiện khi giao dịch với số lượng lớn, độ an toàn không cao cũng như...
Hướng dẫn đăng ký tài khoản của tổ chức để nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Kon Tum

Hướng dẫn đăng ký tài khoản của tổ chức để nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

I. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHO TỔ CHỨC 1. Kết nối USB token ký số của cơ quan, tổ chức vào máy tính (Token ký số do Văn thư quản lý). 2. Truy cập trang: https://dichvucong.kontum.gov.vn/ và chọn nút Đăng ký...
Tỉnh Kon Tum triển khai các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 06

Tỉnh Kon Tum triển khai các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 06

Lượt xem:

Triển khai Công văn số 4033/TCTTKĐA ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ về việc triển khai các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Đề án...
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chỉ thị về tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chỉ thị về tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:

Ngày 18-5-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ...
Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Lượt xem:

Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa, có được nhờ sự tiến bộ vượt bậc của những công nghệ mới mang tính đột phá, nhất là công nghệ số. Chuyển đổi số là...
Hướng dẫn cài đặt, đăng ký tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VNeID

Hướng dẫn cài đặt, đăng ký tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VNeID

Lượt xem:

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức...
ChatGPT là gì? Đây là điều bạn cần biết về công nghệ mới và có phần “đáng sợ” này!

ChatGPT là gì? Đây là điều bạn cần biết về công nghệ mới và có phần “đáng sợ” này!

Lượt xem:

ChatGPT đã và đang tạo nên cơn sốt trên toàn cầu, trong đó có cả người dùng ở Việt Nam, sau khi ra mắt ngày 30-11-2022. ChatGPT có thể trao đổi trực tiếp với người dùng trong thời gian...
Chuyển đổi số trong giáo dục

Chuyển đổi số trong giáo dục

Lượt xem:

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ phê duyệt “Chương trình Chuyển...
Thao tác chuyển trường đối với học sinh trên hệ thống csdl.moet.gov.vn

Thao tác chuyển trường đối với học sinh trên hệ thống csdl.moet.gov.vn

Lượt xem:

Hướng dẫn thao tác chuyển trường đối với học sinh trên hệ thống cơ sở dữ liệu. * Chuyển đi: Thao tác thực hiện như sau: Thực hiện việc chọn trạng thái của học sinh: 4. Học sinh  → ...
Phần mềm hỗ trợ học tập môn Vật lý 9

Phần mềm hỗ trợ học tập môn Vật lý 9

Lượt xem:

Phần mềm do các em học sinh Nguyễn Hữu Ngọc và Lê Anh Minh, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum thiết kế. Click vào hình ảnh để khám phá những điều thú vị...
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Abbyy FineReader 14 để chuyển đổi văn bản pdf sang word, ppt, excel…

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Abbyy FineReader 14 để chuyển đổi văn bản pdf sang word, ppt, excel…

Lượt xem:

ABBYY FineReader 14 là phần mềm hỗ trợ chuyển đổi gần như tất cả các loại file hình, văn bản… sang PDF hoặc chuyển từ file PDF, hình sang các định dạng text, chữ như word… Bạn có thể...
Hướng dẫn việt hóa giao diện bài tập, bài giảng nhanh gọn cho bài Elearning Ispring suite

Hướng dẫn việt hóa giao diện bài tập, bài giảng nhanh gọn cho bài Elearning Ispring suite

Lượt xem:

Trong quá trình soạn giảng bài giảng elearning bằng phần mềm Ispring suite thầy cô và các bạn chú ý chúng ta cần việt hóa 2 phần để cho bài giảng. Dưới đây là bộ mẫu việt hóa bài tập....
Những lỗi thường gặp trong Ispring khi thiết kế bài giảng eLearning

Những lỗi thường gặp trong Ispring khi thiết kế bài giảng eLearning

Lượt xem:

Ispring là phần mềm chuyên dụng được dùng để soạn thảo bài giảng E-Learning. Sau khi được cài đặt, phần mềm sẽ được tích hợp một cách tự động vào ứng dụng PowerPoint của thầy cô. >> Tải Ispring 10...
Tạo Sticky Note (ghi chú) trên màn hình Desktop Win 7/8/10

Tạo Sticky Note (ghi chú) trên màn hình Desktop Win 7/8/10

Lượt xem:

Sticky Notes là một tính năng nhỏ do Microsoft cung cấp cho người dùng Windows để ghi lại những chú ý (nhắc nhở) ngay trên màn hình Desktop của bạn. Trên Windows XP thì mình không biết có hay không...
Trang 2 / 4«1234 »