Số liệu học sinh cấp học THCS giữa học kỳ I năm học 2017-2018

Số liệu học sinh cấp học THCS giữa học kỳ I năm học 2017-2018

Lượt xem:

Số liệu học sinhTHCS tính đến thời điểm 30/10/2017. Bạn có thể xem hoặc tải về file Excel .xlsx (37KB) Tại đây. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Số liệu học sinh cấp học tiểu học giữa học kỳ I năm học 2017-2018

Số liệu học sinh cấp học tiểu học giữa học kỳ I năm học 2017-2018

Lượt xem:

Số liệu học sinh tiểu học tính đến thời điểm 30/10/2017. Bạn có thể xem hoặc tải về file Excel .xlsx (110KB) Tại đây. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Số liệu học sinh cấp học mầm non giữa học kỳ I năm học 2017-2018

Số liệu học sinh cấp học mầm non giữa học kỳ I năm học 2017-2018

Lượt xem:

Số liệu học sinh mầm non tính đến thời điểm 30/10/2017. Bạn có thể xem hoặc tải về file Excel .xlsx (170KB) Tại đây. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.