Số liệu học sinh cấp học mầm non giữa học kỳ I năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số liệu học sinh mầm non tính đến thời điểm 30/10/2017.

Bạn có thể xem hoặc tải về file Excel .xlsx (170KB) Tại đây.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.