Khen thưởng 16 giáo viên và 61 học sinh đạt thành tích cao trong ngày hội “Giao lưu viết chữ đẹp”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo khen thưởng 16 giáo viên và 61 học sinh đạt thành tích cao trong ngày hội “Giao lưu viết chữ đẹp” dành cho giáo viên, học sinh bậc tiểu học cấp huyện năm học 2017-2018.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.