Thông báo Lịch kiểm tra học kì I cấp THCS năm học 2017-2018

Lượt xem:


1. Lịch kiểm tra đối với lớp 6 và lớp 9 cụ thể như sau:

Ngày Buổi Môn kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đê kiểm tra Giờ băt đâu làm bài
13/12/2017 Sáng Ngữ văn 90 phút 7 giờ 30 7 giờ 35
Vật lí 45 phút 9 giờ 35 9 giờ 40
14/12/2017 Sáng Toán 90 phút 7 giờ 30 7 giờ 35
Địa lí 45 phút 9 giờ 35 9 giờ 40
15/12/2017 Sáng Lịch sử 45 phút 7 giờ 30 7 giờ 35
Hóa học 45 phút 8 giờ 50 8 giờ 55
16/12/2017 Sáng Sinh học 45 phút 7 giờ 30 7 giờ 35
Tiếng Anh 45 phút 8 giờ 50 8 giờ 55

I

2. Lịch kiểm tra đối với lớp 7 và lớp 8 cụ thể như sau:

Ngày Buổi Môn kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đê kiểm tra Giờ bắt đâu làm bài
13/12/2017 Chiều Ngữ văn 90 phút 13 giờ 30 13 giờ 35
Vật lí 45 phút 15 giờ 35 15 giờ 40
14/12/2017 Chiều Toán 90 phút 13 giờ 30 13 giờ 35
Địa lí 45 phút 15 giờ 35 15 giờ 40
15/12/2017 Chiều Lịch sử 45 phút 13 giờ 30 13 giờ 35
Hóa học 45 phút 14 giờ 50 14 giờ 55
16/12/2017 Chiều Sinh học 45 phút 13 giờ 30 13 giờ 35
Tiếng Anh 45 phút 14 giờ 50 14 giờ 55

I

Mời xem chi tiết  Tại đây.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi