Thông báo đăng ký chỉ tiêu đào tạo GV trình độ đại học văn bằng 2 các môn theo nhu cầu để thực hiện Chương trình GDPT năm 2018 đối với cấp tiểu học, cấp THCS

Lượt xem:


Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa ra Thông báo về việc đăng ký chỉ tiêu đào tạo giáo viên trình độ đại học văn bằng 2 các môn theo nhu cầu để thực hiện Chương trình GDPT năm 2018 đối với cấp tiểu học, cấp THCS.

Mời xem chi tiết nội dung Thông báo:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.