Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum

Lượt xem:


Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum thông báo chức danh và chữ ký của bà Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để các đơn vị, cơ quan trong và ngoài tỉnh biết, tiện cho việc liên hệ công tác.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.