Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi

Lượt xem:


Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi trân trọng thông báo chức danh, chữ ký và số điện thoại của ông Nguyễn Hương Tích – Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi để các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác.

Số điện thoại cơ quan: 02.603.503.508, di động: 0976.822.579; 0947.822.579.

Nội dụng cụ thể tại đây:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.