Thông báo kế hoạch đối thoại của đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện

Lượt xem:


Nhằm nắm tình hình công tác giáo dục của các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện; tâm tư nguyện vọng; đề xuất kiến nghị của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 22/12/2017 (thứ Sáu), tại Hội trường chung khu hành chính huyện, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện sẽ đối thoại trực tiếp với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện.

Mời xem chi tiết kế hoạch đối thoại:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.