Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban chuyên môn bậc THCS tháng 9/2018

Lượt xem:


Ngày 14/9 và 27/9/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị giao ban bậc THCS tháng 9/2018. Dự hội nghị có lãnh đạo, viên chức phụ trách chuyên môn THCS Phòng GDĐT và Ban giám hiệu các trường THCS trực thuộc.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của bậc học THCS và ý kiến thảo luận của ban giám hiệu các trường THCS, Hội nghị kết luận:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.