Thông báo Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện Năm học 2018-2019

Lượt xem:


Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện năm học 2018-2019, khóa thi ngày 14/04/2019. Cụ thể như sau:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.