Thông báo kết quả phần thi năng lực Hội thi GV dạy giỏi cấp huyện bậc tiểu học năm học 2018-2019

Lượt xem:


Phần thi năng lực Hội thi GV dạy giỏi cấp huyện bậc tiểu học năm học 2018-2019 được tổ chức vào chiều ngày 11/3/2019 tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

Sau đây là kết quả:

>> Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Tiểu học năm học 2018-2019.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.