Thông báo kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2017-2018

Lượt xem:


Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông báo về kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2017-2018, khóa thi ngày 16/3/2018.

Mời xem chi tiết:

>> Xem chi tiết hoặc download Quyết định công nhận kết quả thi kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2017-2018 Tại đây.

>> Download Thông báo kết quả  thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2017-2018 Tại đây.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.