Thông báo kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2018-2019

Lượt xem:


Ngày 15/3/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2018-2019.

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm nay có 632 thí sinh đến từ các trường THCS trên địa bàn tỉnh tham gia dự thi các môn: Toán (60 thí sinh); Vật lý (55 thí sinh); Hoá học (73 thí sinh); Sinh học (72 thí sinh); Tin học (18 thí sinh); Ngữ văn (112 thí sinh); Lịch sử (84 thí sinh); Địa lý (91 thí sinh) và Tiếng Anh (67 thí sinh).

Sau đây là kết quả thi:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.