Thông báo nghỉ Lễ 30/4, 01/5 và giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019

Lượt xem:


Ngày 08/4/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 420/SGDĐT-VP về việc nghỉ Lễ ngày Chiến thắng (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5) và giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019.

Theo đó việc tổ chức nghỉ vào các dịp Lễ 30/4, 01/5 và giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019, thực hiện như sau:

Mời xem chi tiết:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.