Thông báo nghỉ lễ, Tết trong năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

Lượt xem:


1. Nghỉ tết Âm lịch năm 2018

Công chức, viên nghỉ liền 07 ngày, từ thứ tư vào ngày 14/02/2018 đến hết thứ ba vào ngày 20/02/2018 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Do ngày 17/02/2018 và ngày 18/02/2018 (tức từ mùng 2 và mùng 3 Tết Âm lịch) trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày 19/02/2018 và ngày 20/02/2018 (tức ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Ầm lịch).

2. Dịp nghỉ lễ Quốc khách năm 2018

Công chức, viên chức nghỉ liền 03 ngày, từ thứ Bảy vào ngày 01/9/2018 đên hết thứ Hai vào ngày 03/9/2018.

Do ngày Quốc khánh (ngày 02/9) trùng vào chủ Nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày ngày thứ Hai (ngày 03/9/2018).

Mời xem chi tiết:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.