Thông báo phân công nhiệm vụ Ban lãnh đạo Phòng GDĐT Ngọc Hồi

Lượt xem:


Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông báo về việc phân công nhiệm vụ Ban lãnh đạo Phòng, theo đó nhiệm vụ được phân công cụ thể như sau:

1. Ông Nguyên Hương Tích – Trưởng phòng

Phụ trách các lĩnh vực:

Chính trị tư tưởng của ngành; tổ chức; thi đua; tài chính – kế hoạch; cơ sở vật chất; công tác đối ngoại;

Phụ trách chuyên môn bậc học Mầm non công lập và các cơ sở Mầm non ngoài công lập;

Công tác văn phòng – tổng hợp; khuyến học; xã hội hóa giáo dục;

Các cơ sở tin học – ngoại ngữ trên địa bàn thuộc thẩm quyền; dạy thêm – học thêm trên địa bàn thuộc thẩm quyền;

Phụ trách địa bàn các xã Bờ Y, Đắk Xú và thị trấn Plei Kần.

2. Ông Ngô Tấn Quyết – Phó Trưởng phòng

Có nhiệm vụ giúp Trưởng phòng chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực sau:

Phụ trách chuyên môn Bậc học THCS; phổ cập giáo dục; xây dựng xã hội học tập; kiểm định chất lượng giáo dục; giáo dục dân tộc; hướng nghiệp; các cuộc vận động của ngành và phong trào thi đua; Đề án Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; quản lý cơ sở vật chất của ngành; phòng chống HIV AIDS; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hè;

Tổ 04 (theo phân công của Huyện ủy); tham gia Ban Chỉ đạo Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Phụ trách địa bàn các xã Đắk Ang, Đắk Dục, Đắk Nông.

3. Ông Vũ Việt Thắng – Phó Trưởng phòng

Có nhiệm vụ giúp Trưởng phòng chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực sau:

Phụ trách chuyên môn Bậc học Tiểu học; các hoạt động văn hóa – văn nghệ – TDTT của ngành; phụ trách Website của ngành http//:pgdngochoi.edu.vn và Công nghệ thông tin; công tác pháp chế; công tác nữ, bình đẳng giới; dân số và kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc, bảo vệ trẻ em; y tế học đường; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; thư viện – thiết bị trường học chương trình nông thôn mới;

Phụ trách địa bàn các xã Sa Loong, Đắk Kan.

Mời xem chi tiết tại đây:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.