Thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của UBND Ngọc Hồi

Lượt xem:


UBND huyện Ngọc Hồi thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện thử công vụ của Uỷ ban nhân dân huyện để tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức; tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục hành chính; các thông tin, vướng mắc của các cá nhân, tổ chức đối hoạt động quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện Ngọc Hồi, cụ thể:

Địa chỉ cơ quan: Đường Phạm Văn Đồng, thôn 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Hộp thư công vụ: ubnd.ngochoi@kontum.gov.vn

Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ như sau:

– Ông: Nguyễn Chí Tường.

– Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi.

– Số điện thoại: 02603.504.677

Hộp thư công vụ/email: nctuong.ngochoi@kontum.gov.vnchituong77@gmail.com

Thông báo này được niêm yết, công khai trên Trang thông tin điêṇ tử huyện, hệ thống truyền thanh huyện, xã; niêm yết công khai tại Bộ ̣phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện, Trụ sở UBND các xã, thị trấn (đề nghị UBND các xã, thị trấn thông báo đến các thôn, làng trên địa bàn xã, thị trấn và chỉ đạo niêm yết tại nhà văn hóa các thôn).

UBND huyện Ngọc Hồi trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân biết, liên hệ.

Mời xem nội dung chi tiết:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.