Thông báo tập huấn tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non

Lượt xem:


Căn cứ Giấy triệu tập số 77/TrT-SGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2017 về việc tổ chức lớp tập huấn tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo triệu tập CBQL, giáo viên tham gia lớp tập huấn cụ thể như sau:

1. Thành phần

– 01 cán bộ phụ trách chuyên môn mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo

– 02 cán bộ quản lý trường mầm non

– 02 giáo viên dạy lớp mẫu giáo

(Có danh sách cụ thể kèm theo)

2. Thời gian: 04 ngày từ ngày 20/12/2017 đến hết ngày 23/12/2017

(Khai mạc lúc 8h00 ngày 20/12/2017)

3. Địa điểm: Tại trường Cao đẳng sư phạm Kon Tum. Đi thực tế tại trường mầm non Nắng Hồng và trường mầm non Hoa Hồng thành phố Kon Tum.

4. Tài liệu mang theo: Chương trình Giáo dục mầm non; tài liệu Tập nói tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum; tài liệu Hương dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non.

5. Kinh phí: Tiền ăn, ở, đi lại của học viên tham gia tập huân thực hiện theo chế độ hiện hành.

DANH SÁCH THAM GIA TẬP HUẤN

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
1 Trần Thị Thu Huyền Phụ trách CMMN Phòng GDĐT
2 Nguyễn Thị Thanh Hiệu trưởng Trường MN Họa Mi
3 Quách Thị Loan Phó hiệu trưởng Trường MN Bờ Y
4 Đào Thị Kim Trọng Giáo viên Trường MN Bờ Y
5 Nguyên Ngô Lan Hương Giáo viên Trường MN Hoa Hồng

I

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.