Thông báo tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo nguyện vọng ra ngoài huyện năm học 2019-2020

Lượt xem:


Thực hiện Công văn số 22/UBND-TH ngày 10/01/2018 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc thuyên chuyển giáo viên theo nguyện vọng và điều động giáo viên; Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo tiếp nhận hồ sơ xin thuyên chuyển ra ngoài huyện theo nguyên vọng, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ cá nhân: Mỗi cá nhân xin thuyên chuyển ra ngoài huyện gồm 03 bộ hồ sơ (hồ sơ do Sở Nội Vụ tỉnh Kon Tum phát hành).

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Thời gian: Từ ngày 17/4/2020 đến hết ngày 05/5/2020.

– Địa điểm: Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi (qua bộ phận Tổ chức).

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân  viên có nhu cầu thuyên chuyển theo nguyện vọng ra ngoài huyện biết nộp hồ sơ theo thời gian trên.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.