Thông báo tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển CBQL, GV, NV theo nguyện vọng ra ngoài huyện năm học 2017-2018

Lượt xem:


Mỗi cá nhân xin thuyên chuyển ra ngoài huyện gồm 03 bộ hồ sơ (hồ sơ do Sở Nội vụ Kon Tum phát hành).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 20/4/2018 đến hết ngày 31/5/2018.

Xem nội dung chi tiết:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.