Thông báo tổ chức Hội nghị giao ban ngành Quý I – năm 2018

Lượt xem:


Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong Quý I năm 2018, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018; Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức họp giao ban cụ thể như sau:

1. Thành phần

– Lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc.

– Hiệu trưởng các trường ngoài công lập (MN tư thục Mỹ Hưng, MN tư thục Đồ Rê Mí, MN dân lập 732).

2. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: 7h30, ngày 06/4/2018 (Thứ Sáu).

– Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND-UBND huyện.

3. Chương trình Hội nghị giao ban ngành định  kỳ Quý I năm 2018

NỘI DUNG

1. Ổn định tổ chức (Văn phòng).

2. Khai mạc Hội nghị (Chủ trì).

3. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong Quý I năm 2018, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018 (tham gia trực tiếp).

4. Thảo luận, các ý kiến đề xuất liên quan.

5. Giải lao.

6. Giải đáp các ý kiến thảo luận.

7. Kết luận (Chủ trì).

* Tài liệu giao ban:

Mời tải về Báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 01/2018; Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 02/2018 Tại đây.

Xem nội dung Thông báo cụ thể tại đây:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.