Thông báo tổ chức Hội nghị giao ban ngành Quý I năm 2021

Lượt xem:


Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông báo thời gian tổ chức Hội nghị giao ban ngành Quý I năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thành phần

– Lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT.

– Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học trực thuộc.

2. Thời gian, địa điểm, hình thức

– Thời gian: 01 buổi, khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 07/4/2021 (Thứ Tư).

– Hình thức: Trực tuyến, trên nền tảng Microsoft Teams.

– Địa điểm: Điểm cầu Phòng GD&ĐT đặt tại phòng họp trực tuyến (Tầng 2) và 33 điểm đặt tại các trường trực thuộc.

3. Nội dung

– Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Quý I và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021.

– Trả lời các kiến nghị, đề xuất có liên quan tới công tác giáo dục.

4. Công tác chuẩn bị

4.1. Đối với các trường trực thuộc

– Các trường học trực thuộc báo cáo, đề xuất, kiến nghị (nếu có) các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở, trong đó bao gồm việc thực hiện các nhiệm vụ trung hạn, dài hạn (theo các Đề án, Chương trình, … của tỉnh, huyện); gửi về Phòng GD&ĐT hạn cuối ngày 01/4/2021 (qua Văn phòng và Lãnh đạo, chuyên môn phụ trách các bậc học).

– Chuẩn bị đầy đủ các quy định về thiết bị, kỹ thuật trước thời gian Hội nghị trực tuyến (Một số quy định đối với các điểm cầu kèm theo Công văn này). Thực hiện kết nối, chạy thử lúc 10 giờ ngày 07/4/2021.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MỘT SỐ QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC ĐIỂM CẦU DỰ HỘI NGHỊ GIAO BAN NGÀNH QUÝ I/2021

I. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO KẾT NỐI

1. Phải sử dụng đường truyền kết nối internet có dây để đảm bảo tốc độ.

2. Mỗi điểm cầu chỉ dùng 01 tài khoản để đăng nhập vào phòng họp (nên sử dụng tài khoản công vụ của đơn vị).

3. Sử dụng máy tính có microphone và camera tốt (trong trường hợp không đảm bảo thì gắn thêm camera và microphone bên ngoài).

4. Không để các thiết bị thu phát sóng như điện thoại, laptop… khác bên cạnh máy phục hội nghị (gây nhiễu âm thanh).

5. Kết nối với máy chiếu và loa ngoài để đảm bảo cho việc nghe, nhìn (Lưu ý: không để loa gần máy tính vì sẽ gây nhiễu âm thanh).

6. Sắp xếp vị trí ngồi khoa học, sao cho camera có thể quan sát toàn bộ phòng họp/hội nghị.

II. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG THỜI GIAN TỔ CHỨC HỌP/HỘI NGHỊ

1. Thành phần dự họp phải đảm bảo về tác phong, trang phục.

2. Các điểm cầu phải tắt microphone trong thời gian Phòng GDĐT triển khai nội dung hội nghị.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.