Thông báo tổ chức Hội nghị giao ban ngành Quý II – năm 2019

Lượt xem:


Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong Quý II năm 2019, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo tổ chức Hội nghị giao ban ngành, cụ thể như sau:

1. Thành phần

– Lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Hiệu trưởng các trường trực thuộc.

2. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: 01 buổi, ngày  29/5/2019 (bắt đầu vào lúc 13h30, Thứ Tư).

– Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND-UBND huyện.

Nội dung Thông báo chi tiết:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.