Thông báo tổ chức Hội nghị giao ban ngành Quý III năm 2020

Lượt xem:


Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong Quý III năm 2020, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo tổ chức Hội nghị giao ban ngành, cụ thể như sau:

1. Thành phần

– Lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Hiệu trưởng các trường học trực thuộc (nếu Phó Hiệu trưởng dự họp, các đơn vị báo cáo, xin ý kiến của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo).

2. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: 01 buổi, khai mạc lúc 07 giờ 30 phút ngày 10/11/2020 (Thứ Ba).

– Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT (Tầng 2).

3. Nội dung:

– Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2020; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

– Trả lời các kiến nghị, đề xuất có liên quan tới công tác giáo dục (nếu có).

Ghi chú: Các trường học trực thuộc báo cáo, đề xuất, kiến nghị (nếu có) các vấn đề khó khăn, vướng mắc mới phát sinh cần tập trung chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ trong thời gian tới; gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 04/11/2020 (qua Văn phòng và Lãnh đạo, chuyên môn phụ trách các bậc học).

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.