Thông báo tổ chức Hội nghị giao ban ngành Quý IV năm 2019

Lượt xem:


Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong Quý IV năm 2019, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo tổ chức Hội nghị giao ban ngành, cụ thể như sau:

1. Thành phần

– Lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Hiệu trưởng (Phó Hiệu trưởng phụ trách) các trường học trực thuộc.

Lưu ý: Các đơn vị cần báo cáo, xin ý kiến của Trưởng phòng trước thời gian tổ chức Hội nghị nếu cử người đi họp thay.

2. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 07 giờ 30 phút ngày 15 tháng 01 năm 2020 (Thứ Tư).

– Địa điểm: Trường Mầm non Bờ Y.

Lưu ý: Trường Mầm non Bờ Y có trách nhiệm chuẩn bị phòng họp, máy chiếu, bàn ghế, nước uống, … (khoảng 50 đại biểu).

Trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Hội nghị giao ban ngành luân phiên tại các xã/thị trấn; 01 buổi tổ chức Hội nghị và thời gian còn lại trong ngày dành cho việc tham quan, học tập tại các đơn vị trường học trên địa bàn.

3. Nội dung

– Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý IV/2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2020;

– Trả lời, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các trường học.

4. Chuẩn bị

a) Đối với các bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo

– Đánh giá các hoạt động do các bộ phận phụ trách đã triển khai thực hiện trong Quý IV/2019 (từ tháng 10 đến hết tháng 12/2019); nêu rõ thời gian thực hiện; đánh giá ưu điểm, tồn tại và có số liệu cụ thể;

– Xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung, hoạt động các lĩnh vực do các bộ phận phụ trách trong Quý I/2020 (từ tháng 01 đến hết tháng 3/2020); ghi rõ thời gian thực hiện.

– Đánh giá các hoạt động đã triển khai thực hiện trong Quý IV/2019 và kế hoạch Quý I/2020 của các bộ phận chuyển qua bộ phận Văn phòng (đồng gửi Lãnh đạo phụ trách) trước ngày 06/01/2020 để tổng hợp (gửi file mềm qua hệ thống ioffice).

b) Đối với các trường học trực thuộc

– Nghiên cứu nội dung, góp ý vào Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý IV/2019, nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2020 gửi kèm (gửi đến các trường qua hệ thống ioffice);

– Đề xuất, kiến nghị của các đơn vị.

Nội dung góp ý và đề xuất, kiến nghị của các trường gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/01/2020 để tổng hợp (gửi file mềm qua hệ thống ioffice).

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.