Thông báo tổ chức Hội thảo tháng 11/2017 về chuyên đề dạy tiếng Anh tiểu học năm học 2017-2018

Lượt xem:


Thực hiện Kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thảo định kỳ về chuyên đề dạy tiếng Anh tiểu học năm học 2017-2018; Phòng Thông báo tổ chức Hội thảo tháng 11/2017 về chuyên đề dạy tiếng Anh tiểu học, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

– Thời gian: 01 buổi, ngày 06/12/2017 – Thứ Tư (khai mạc 13h30).

– Địa điểm: Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi).

2. Thành phần tham gia:

– Lãnh đạo, cán bộ phụ trách chuyên môn giáo dục tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Đại diện cán bộ quản lý, giáo viên dạy tiếng Anh các trường tiểu học trực thuộc.

3. Nội dung:

Nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho học sinh dân tộc thiểu số.

Lưu ý: Trường Tiểu học Lê Văn Tám xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tiết dạy minh họa, tài liệu,… phục vụ hội thảo.

Mời xem nội dung chi tiết:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.