Thông báo triển khai chương trình “Học kỳ quân đội” năm 2018

Lượt xem:


Được sự phê duyệt của Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kon Tum và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã có Kế hoạch về việc phối hợp triển khai chương trình Học kỳ quân đội năm 2018. Theo đó, Chương trình sẽ được tổ chức cụ thể như sau:

Mời xem nội dung cho tiết:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.