Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2021

Lượt xem:


Ngày 19/8/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo năm 2021 ban hành thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021, cụ thể như sau:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.