Thông báo tuyển dụng 20 viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2017

Lượt xem:


UBND huyện vừa có Thông báo chính thức về việc tuyển dụng viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2017, theo đó nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo cho năm học 2017-2018 là 20 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

– Bậc Mầm non: Giáo viên 05 chỉ tiêu;

– Bậc Tiểu học: Giáo viên 08 chỉ tiêu (Giáo viên Tiểu học đa môn 01, Giáo viên Anh Văn 02, Giáo viên Thể dục 04, Giáo viên Âm nhạc 01);

– Bậc THCS: Giáo viên 07 chỉ tiêu (Giáo viên Văn 02, Giáo viên Thể dục 01,Giáo viên Địa 01, Giáo viên Toán 01, Giáo viên tiếng Anh 01, Giáo viên Sinh 01).

Mẫu hồ sơ dự tuyển: Phát hành tại Phòng Nội vụ huyện Ngọc Hồi.

Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 06/12/2017 đến ngày 03/01/2018.

Địa điểm nộp hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trong giờ hành chính tại Phòng Nội vụ huyện Ngọc Hồi (Thôn 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi).

Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đồng/người dự tuyển.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển (xét tuyển kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển; Kiểm tra, sát hoạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển).

Thời gian và địa điểm xét tuyển: Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ có thông báo đến từng thí sinh (gửi giấy báo về cho thí sinh và đăng trên cổng thông tin điện tử huyện Ngọc Hồi).

Hình thức sát hạch, thực hành đối với dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo là Sát hạch năng lực chuyên môn thông qua thực hành giảng dạy (Thực hành giảng dạy 01 tiết trên lớp theo nội dung dự tuyển).

Mời xem Kế hoạch tuyển dụng chi tiết:

Xem Thông báo tuyển dụng chi tiết dưới đây:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.