Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2019

Lượt xem:


Ngày 02/10/2019, đồng chí Châu Ngọc Lân – Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi đã ký văn bản số 503/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2019.

Mời xem chi tiết nội dung Thông báo:

Xem Kế hoạch số 2011/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2019 Tại đây

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.