Thông báo tuyển sinh của Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2018-2019

Lượt xem:


Năm học 2018-2019 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành sẽ tuyển sinh lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 với chỉ tiêu là 80 học sinh/khối lớp và dự kiến tuyển 280 học sinh vào lớp 10.

Vòng sơ tuyển: Tuần đầu tháng 6/2018

Vòng thi tuyển: Tuần thứ hai tháng 6/2018.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Download (PDF, Unknown)