Thông báo về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện Ngọc Hồi năm 2020

Lượt xem:


Thông báo về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện Ngọc Hồi năm 2020, cụ thể như sau:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.