Trường tiểu học Kim Đồng phát động chiến dịch rửa tay bằng xà phòng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hưởng ứng phong trào yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2017, sáng 25/10, trường tiểu học Kim Đồng phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức lễ phát động chiến dịch “Rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh”.

Tại lễ phát động chiến dịch, các cán bộ Trạm Y tế xã đã phổ biến một số kiến thức cơ bản trong việc giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và rèn luyện sức khỏe trong quá trình “học tập” cho bản thân và cộng đồng… đồng thời trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên và hơn 200 học sinh của nhà trường 06 bước rửa tay bằng xà phòng theo đúng quy trình.

Trong thời gian này, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai các hoạt động vệ sinh làm sạch trường lớp, nhà vệ sinh, phát quang bui rậm, khơi thông cống rãnh tổng dọn vệ sinh môi trường các khu vực trong và xung quanh nhà trường. Chỉ đạo giáo viên dành thời gian giáo dục học sinh về kiến thức vệ sinh liên hệ thực tế trong việc rèn luyện thân thể, bảo vệ tăng cường sức khỏe; giúp các em chủ động thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân góp phần phòng chống dịch, bệnh; từ đó các em có ý thức tuyền truyền cho các thành viên trong gia đình và công đồng dân cư nơi các em sinh sống kiến thức về vệ sinh, bảo vệ sức khỏe để học tập, lao động có năng suất và hiệu quả.

Một vài hình ảnh:

QCH (Trường TH Kim Đồng)