Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THCS (trường hợp còn bản chính).

Lượt xem:

Đọc bài viết

Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THCS (trường hợp còn bản chính) có thời gian giải quyết 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  Thực hiện theo trình tự như sau:

Download (DOC, 5KB)

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.