Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc (trường hợp mất bằng)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) từ sổ gốc (trường hợp mất bằng) có thời gian giải quyết 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng GDĐT  tiếp nhận và trả hồ sơ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). Thực hiện theo trình tự như sau:

Download (DOC, 5KB)