Demo tiết giảng mẫu Tiếng Anh 3 Tập 1: Tiết 2/ Unit 6/ Lesson1

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tiết dạy mẫu này do Nhà Xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam Phối hợp với NXB Macmillan tổ chức quay, dựng phim theo sách giáo khoa tiếng Anh 3, 4, 5 trong một Hội thảo, tập huấn bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Anhh cấp tiểu học và đã đưa lên mạng để giáo viên trên toàn quốc sử dụng.

Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích trong việc lựa chọn các kỹ thuật và phương pháp dạy học giúp truyền tải tới học sinh những nội dung trong sách giáo khoa tiếng Anh tiểu học một cách hiệu quả nhất, đồng thời tạo hứng thú và không khí sinh động trong giờ học tiếng Anh.

Demo tiết giảng mẫu Tiếng Anh 3 Tập 1: Tiết 2/ Unit 6/ Lesson1

Mời quý thầy cô và quý bạn đọc xem tiếp các tiết giảng mẫu khác dưới đây:

Tiếng Anh 3 Tập 1: Tiết 1/ Unit 6/ Lesson1
Tiếng Anh 3 Tập 1: Tiết 3/ Unit 6/ Lesson1
Tiếng Anh 4 Tập 2: Tiết 1/ Unit 11/ Lesson1
Tiếng Anh 4 Tập 2: Tiết 2/ Unit 11/ Lesson1
Tiếng Anh 4 Tập 2 : Tiết 3/ Unit 11/ Lesson1
Tiếng Anh 5 Tập 1: Tiết 1/ Unit 1/ Lesson2
Tiếng Anh 5 Tập 1: Tiết 2/Unit1/Lesson3
Tiếng Anh 5 Tập 1: Tiết 3/Unit1/Lesson3

Phòng GDDT Ngoc Hoi
 Nguồn: Bộ GDĐT.