Thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập có thời gian giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Bộ phận một cửa UBND xã/phường/thị trấn  tiếp nhận và trả hồ sơ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). Thực hiện theo trình tự như sau:

Download (DOC, 5KB)

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.