Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Tiểu học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Tiểu học có thời gian giải quyết 90 ngày. Hồ sơ kèm theo Đơn đăng ký dự tuyển viên chức. Trả kết quả cho cá nhân tại Phòng Giáo dục và Đào tạo vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). Thực hiện theo trình tự như sau:

Download (DOC, 8KB)

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.