Bài 4 (FULL): Âm E, Ê, H, K, KH, và dấu nặng | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học trên truyền hình: Tiếng Việt – Lớp 1.
Bài giảng: Âm E, Ê, H, K, KH, và dấu nặng.
Giáo viên: Trần Thu Trang – Trường Tiểu học Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.