Mẫu Tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

Lượt xem:

Đọc bài viết

Mời các bạn tham khảo mẫu Tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.