Mẫu Tờ trình đề nghị công nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở

Lượt xem:

Đọc bài viết

Mẫu Tờ trình nhà trường đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo địa phương phê duyệt, công nhận học sinh của đơn vị tốt nghiệp trung học cơ sở trong năm học.

Mời các bạn tham khảo mẫu Tờ trình đề nghị công nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.